ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 อบต.มุจลินท์ ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope… ปั่นเพื่อความหวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ท่าวุ้ง และหารายได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในอำเภอท่าวุ้ง