กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ  พระบรมราชินี   โดยร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง