กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงเรียนวัดมุจลินท์  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่  24  มีนาคม  2562  โดยได้นำแผ่นป้าย  แผ่นพับเชิญชวนการเลือกตั้ง ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย