ประเพณีพิธีห่มผ้าทิพย์องค์พระประธาน (พระพุทธมุจลินทร์)

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2561 ประชาชนในตำบลมุจลินท์ร่วมกับวัดมุจลินท์ ทำพิธีห่มผ้าทิพย์องค์พระพุทธมุจลินท์ ในโบสถ์วัดมุจลินท์ โดยประเพณีดังกล่าวชาวตำบลมุจลินท์ จะดำเนินการทุกปีในวันทอดกฐินประจำปี ขอบคุณภาพจากเฟชบุ๊ก Tanachai Bualuang