พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันพุธที่  25  ธันวาคม  2562  เวลา 08.00 น.ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยมีคณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์, หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, และตัวแทนครัวเรือนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์