โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยอำเภอท่าวุ้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยอำเภอท่าวุ้ง ได้มามอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ตำบลมุจลินท์ และนำหน่วยงานภายในอำเภอท่าวุ้ง ออกให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียน งานสาธารณสุข งานปศุสัตว์ งานเกษตรฯลฯ