กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เพื่อให้เกิดความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะนำมาซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และโรคอื่นๆ  ก่อนที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปิดการเรียนการสอน  ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2563