พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่  21  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีนายเดชวุฒิ  นิลแย้ม  นายอำเภอท่าวุ้ง  เป็นประธานในพิธีฯ   ณ  ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง