กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายธวัชชัย บุญน้า นายก อบต.มุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.มุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนไผ่ตะล่อม ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำคลอง เก็บขยะ สิ่งของเหลือใช้ และคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดต่อไป