กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563

วันที่  5  ธันวาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  โดยมีนายเดชวุฒิ  นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง  เป็นประธานในพิธี