พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดมุจลินทร์ ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 100 คน