โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

           อบต.มุจลินท์   ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564   โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำการกำนันตำบลมุจลินท์  บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  3  ตำบลมุจลินท์   ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564   โดยบูรณาการร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมุจลินท์   และ  สภ.ท่าโขลง  ได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวฯ   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว และสกัดกลุ่มเสี่ยง  และลดพฤติกรรมเสี่ยง  ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย