โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำการกำนันตำบลมุจลินท์  บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  3  ตำบลมุจลินท์   ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  ร่วมกับสภ.ท่าโขลง  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมุจลินท์   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว และสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย