มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 และ 5 กรกฎาคม 2564 อบต.มุจลินท์ นำโดยนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ปลัด อบต.มุจลินท์  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ อสม.ต.มุจลินท์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเสี่ยงกักตัว จำนวน 10 ครัวเรือน รวม 16 ราย ประกอบด้วยหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี