กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการ ของ นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าวุ้ง) ได้สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลมุจลินท์ และ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายธวัชชัย บุญน้า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดศาสนสถาน อาคารที่จัดตั้งสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) และบริเวณรอบๆ ณ วัดมุจลินทร์  ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โดยมี พระภิกษุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตำบลมุจลินท์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันด้านจิตอาสา เพื่อสังคม และร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด