โครงการถนนแคยู

วันที่  27  กรกฎาคม 2564  นายธวัชชัย  บุญน้า  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมุจลินท์   เป็นประธานในการจัดทำโครงการถนนแคยู  (care you : ถนนกินได้ ไร้สารพิษ พิชิตมะเร็ง)   ด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่อำเภอท่าวุ้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีทางการเกษตร ทำให้สถิติการเสียชีวิตอันดับ 1 คือโรคมะเร็ง  ดังนั้น ประชาชนควรมีความรู้ในการป้องกันตนเอง สร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. เน้นการบริโภคอาหาร ผัก ที่สามารถต้านมะเร็งหรือมีอนุมูลอิสระลดการอักเสบ เพื่อปลายทางคือต้านมะเร็งได้  โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นแค  บริเวณริมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 – 9  เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปบริโภคต้านโรคมะเร็งได้  โดยมีท่านเกษตรอำเภอท่าวุ้ง  ผอ.รพ.สต.มุจลินท์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  อสม.ต.มุจลินท์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย