พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 23  ตุลาคม 2564  เวลา  08.30  น.  นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง