กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19

ด้วยความห่วงใย อบต.มุจลินท์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในรอบเดือนตุลาคม  2564   จำนวน 12 ครัวเรือน  ในหมู่ที่ 3,4,6,8
**อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด**