กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์

อบต.มุจลินท์  ดำเนินการทำความสะอาด  พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียนวัดมุจลินท์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน