พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564    นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม 2564  ประจำปี  พ.ศ.2564  โดยมีนายเดชวุฒิ  นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางปวีณา  นิลแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมในพิธี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
2. พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม
โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลพบุรี, ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง, สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบ้านเบิก, สารวัตรสถานีตำรวจภูธรท่าโขลง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา,    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง, คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง, ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ ทุกแห่ง และ สมาชิก อส. สังกัด กองร้อย อส. อ.ท่าวุ้ง ที่ 7 เข้าร่วมพิธีฯ         ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง และหอประชุมอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี