โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่  13  มกราคม  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัด อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ เพื่อติดตามพัฒนาการของเด็กเล็ก โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วย