วันปิยะมหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.มุจลินท์  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง