กิจกรรม”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565″

เมื่อวันที่  12 เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565”  เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   โดยการรณรงค์ให้ประชาชนคาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค  ไม่ขับขี่ขณะมึนเมา  มีวินัยจราจร  เป็นต้น