กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565   นายมนต์ชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มอบหมายให้นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถุนายน  2565   โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  และกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบ้านม่วง ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี