กิจกรรมประชุมการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช และประชาชนตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ ตำบลโคกสลุด ประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำ และปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำในคลองชัยนาท – ป่าสัก 3 (คลองบางขาม) ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์