โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อมฯ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”  ณ  วัดภิญโญสโมสร  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ ร.ต.หญิง สรวีย์ เหมือนเพ็ชร์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าวุ้ง  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าวุ้ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ และกิจกรรมปล่อยปลา