กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์  คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ อสม.ตำบลมุจลินท์ และประชาชนตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ บริเวณวัดใหม่บ้านมอญ หมู่ที่ 6  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี