โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา

วันที่  12 กรกฎาคม  2565   นายวินัย  ชมบุญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทย และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย  โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนวัดมุจลินท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันถวายเทียนพรรษา  ณ  วันมุจลินทร์  หมู่ที่ 4  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี