กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

วันที่  26  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ วชิรศักดาเดช กำนันตำบลมุจลินท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนางมนิต ขันทอง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ ซึ่งมีฐานะยากจน มีสภาพบ้านเรือนที่ไม่มั่นคง ทรุดโทรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน จากโรงสีธีรโชติเจริญกิจ พระอธิการจรัญ ธัมมฺธโร เจ้าอาวาสวัดมุจลินทร์ และคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น