โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่  27  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำบางขาม แหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษาระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ