กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ คุ้มชนะ ท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรท่าโขลง อสม.ตำบลมุจลินท์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หนองรักแร้ หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี