กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

วันที่  11  สิงหาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำบางขาม เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ