พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่  23  ตุลาคม  2565  เวลา 08.00  น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มอบหมายให้นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี  2565   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน