กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลมุจลินท์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์