กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว”

วันที่ 12 มกราคม 2566  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  โดยร่วมปลูกผักสวนครัวกับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม