กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.มุจลินท์

วันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 10.30 น.  ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์  นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา  วิโสรัมย์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอท่าวุ้ง และนายฐากูร ฉุนตู  ท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง  ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษาข้อราชการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์