กิจกรรมการบริจาคโลหิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี