กิจกรรมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มอบหมายให้นางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี