โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและตะกร้อ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี