กิจกรรม big cleaning day

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี