กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ร่วมกับวัดมุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ กองพลทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยสงครามพิเศษ รพสต.มุจลินท์ อสม. กศน.ตำบลมุจลินท์และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี