กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวแก่ประชาชน วัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หากประชาชนท่านใด ที่เลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มเติม และต้องการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด อบต. หรือติดต่อทางโทรศัพท์ เบอร์ 036-798253