โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบล ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ อบต.มุจลินท์  ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบล ประจำปี 2566   โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.มุจลินท์ กศน.ตำบลมุจลินท์ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุม  เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด