โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2566  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ บริเวณสามแยกหน้าที่ทำการ อบต.มุจลินท์   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว เช่น เมาแล้วขัย ขับรถเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น