กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลมุจลินท์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. อบต.มุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยเลขานุการนายก สมาชิกสภา ปลัด อบต.และพนักงาน   ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจและมอบของยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต.มุจลินท์ และอสม.ตำบลมุจลินท์