กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566   โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  กิจกรรมจิตอาสา  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์  นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธี  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง