กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านลาด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าุ้ง จังหวัดลพบุรี นายวัชระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายปเนต สุระประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าวุ้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวกับประชาชนอำเภอท่าวุ้งว่า ขอให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วยกันควบคุมสอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการขขยะ และจากสถานการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาลและอาจเกิดภัยแล้งขึ้นจึงขอให้ประชาชน มีแผนสำรองในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ อีกด้วย
ทั้งนี้ นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมประชุม และเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลมุจลินท์ ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เรื่อง การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ที่มีความชำรุดเสียหายอย่างมาก เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ โดยสะพานคอนกรีตดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค) และสำนักงานชลประทานได้แจ้งว่า ได้ดำเนินการทำแผนการปรับปรุงสะพานคอนกรีตอัดแรง และของบประมาณจากกรมชลประทานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว
ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี