กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงเรียนวัดมุจลินท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และแสดงพลังสามัคคีในการร่วมกันต่อต้าน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด