กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดมุจลินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566   เวลา 09.00  น.  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ครูกศน.อ.ท่าวุ้ง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี