โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566   ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา วิโสรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต.มุจลินท์ พนักงาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ ผอ.รพ.สต.มุจลินท์ ผอ.รร.และคณะครู รร.วัดมุจลินท์ สภ.ท่าโขลง อสม.ต.มุจลินท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมจัดทำ “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” เพือความมั่นคงทางอาหาร โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้ผล เพื่อให้ประชาชนได้มีไว้รับประทาน และลดภาวะโลกร้อน บริเวณริมถนนสายห้วยแก้ว – มุจลินท์ หมู่ที่ 1 – 3 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี