กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่  27  กรกฎาคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ วัดมุจลินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  • เวลา  08.30  น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ณ  โรงเรียนวัดมุจลินท์ หมู่ที่  4  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี
  • เวลา  09.00  น.  กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big cleaning Day)  ณ  วัดมุจลินทร์  หมู่ที่ 4  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  • เวลา  14.30  น.  กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting)  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์